John Deere 7310R v 3.0

John Deere 7310R

John Deere 7310R

John Deere 7310R

Features:

– dźwięki urealnione, wydają prawdziwą moc tego ciągnika
– zmieniona fizyka jazdy na realniejszą
– poprawiony panel IC – drzwi, szyba, kierownica…oraz włączanie koguta itp.
– washable
– Ciemne spaliny
– Poprawiona amortyzacja kabiny
– animacje dźwigni
– zostały wykryte błędy, log czysty
– więcej w grze

Credits:

Oski792

John Deere 7310R v 3.0
Rate this mod

Leave a Reply

Your email address will not be published.